TVK Techniek/Technical Forum 41 onderwerpen

Dit is het TVK Techniek Forum, voor en door TVK leden.
This is the TVK Technical forum, for and by TVK members.
Categorie
Laatste bericht

Welkom /Welcome Geen onderwerpen

Dit forum is bedoeld om technische info te delen over onderhoud en verbeteringen aan onze mooie, maar ook aandacht vragende, Trintella’s.
Een forum biedt de volgende voordelen: Info is en blijft toegankelijk voor alle leden, alle leden worden uitgenodigd advies te geven, de info wordt gestructureerd verzameld. Om het forum een succes te laten worden is het belangrijk dat zoveel mogelijk leden actief deelnemen. heb je info die nuttig lijkt voor anderen plaats dit op ons forum. De leden van Team Behoud en Techniek zullen ook actief participeren bij het beantwoorden van vragen.
We zijn benieuwd wat we voor nuttige info gaan delen.
Jullie moderators:
Theo van Erp - Webmaster
Gerard Hoogewerff - Coördinator Behoud en Techniek

Gebruik van het forum
Als je een vraag hebt of nuttige info wilt delen klik dan op: Nieuw Onderwerp
Selecteer de rubriek met het uittrekmenu waarin het onderwerp past, past het het niet in een rubriek, plaats het dan in "Techniek Algemeen".
Vul bij "Onderwerp" in: Onderwerp - Type Trintella - Bouwnummer - Naam schip. (We kunnen hier helaas geen aparte invoervelden voor maken in dit programma)
Schrijf daarna je tekst (intypen of plakken met Paste) en laadt eventuele bijlagen zoals foto's of anders, door op de knop bijlagen te drukken en een bestand te selecteren op je pc, daarna druk je op invoegen om het bestand in de tekst te plaatsen. Je kunt het bestand ook als los bestand bijvoegen.
Daarna druk je op verzenden om je bijdrage te plaatsen.

Je kunt zelf instellen of je een bericht (mail) wilt krijgen als er nieuwe info wordt geplaatst door het kruisje abonneer aan te vinken.

Noot: Alle informatie die verspreid of gedeeld wordt door de Trintella Vriendenkring is bedoeld om leden en overige Trintella eigenaren te adviseren bij het gebruik en onderhoud van hun boten. Veel van deze informatie is gebaseerd op de ervaringen die Trintella eigenaren zelf hebben opgedaan met het onderhoud van hun boot. Alhoewel de publicaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De TVK staat open voor opmerkingen die de inhoud van deze publicaties kunnen verbeteren.

This forum is meant for sharing technical information regarding maintenance and improvements of our beautiful – yet high maintenance– Trintellas.
A forum offers the following advantages: information is and always will be available to all members; all members will be invited to share their advice; the information will be gathered structurally. To make the forum successful, it is important that as many members as possible are actively participating. If you have any information that might be useful for others, share it on our forum. The members of the Team Care and Maintenance will also be actively answering questions.
We are curious to see all of the useful information.
Your moderators:
Theo van Erp - Webmaster
Gerard Hoogewerff - Care and Maintenance Coordinator

Using the forum
If you have a question or want to share useful information: click “new subject”.
Select the category in the drop down menu that fits the subject. If there’s no matching category, then select “General Technical Issues”.
For “subject” fill out: Subject – Trintella type – construction number – ship name. It is unfortunately not possible to have separate fields for this in this program.
Then write your text (either type it or copy paste it). Add attachments such as pictures by clicking the button “attachments” and selecting a file from your computer, then clicking “add” to attach the file to the text. You can also add the file separately.
Then click “send” to post your contribution.

You can decide yourself if you want to receive an email message if there’s new information posted, by checking the box for “subscribe”.


Note: All Information provided by the Trintella Friends’ Association is intended to advise members and other Trintella owners on use and maintenance of their yachts. Much of this information is based on the experiences that Trintella owners obtained during maintenance activities of their yachts. Although information is provided with the utmost care, no rights may be derived. The TVK is open for feedback that can help to improve the level of information.


Geen onderwerpen
Re: Delamineren hout voor kajuitin ...
door anoniem
1 maand 1 week geleden

Zeilen en Dektenten 2 onderwerpen

Dektenten / Deck tents Trintel ...
door anoniem
6 maanden 4 weken geleden
Summary of Leveranciers-Suppli ...
door anoniem
2 maanden 6 dagen geleden

Romp / Hull 2 onderwerpen

Re: Anodes for 49A (Aluminium)
door anoniem
8 maanden 3 weken geleden
Re: Trintella 44 cutlass bearing a ...
door anoniem
1 week 14 uren geleden
Geen onderwerpen
Facnor main reefing, Trintella ...
door anoniem
1 jaar 3 maanden geleden
Re: mast voet bouten / screws in m ...
door anoniem
5 maanden 3 dagen geleden
Geen onderwerpen
Re: Septer reparatie - Trintella 3 ...
door anoniem
1 maand 1 week geleden

Roer / Rudder 1 onderwerp

Re: Trintella 38 Hydrauliek cylind ...
door anoniem
1 maand 1 week geleden
Adding a black tank
door anoniem
1 week 13 uren geleden
Geen onderwerpen
Re: Brookes and Gatehouse equipmen ...
door anoniem
2 weken 5 dagen geleden
Re: Trintella 44 anchor chain
door anoniem
1 jaar 3 maanden geleden

Overige Geen onderwerpen

Heeft u feedback of ideeën die u wilt delen?
Aarzel niet en laat het ons weten. We horen het graag van u en streven er naar onze site beter en gebruikersvriendelijker te maken voor onze gasten en leden.
Categorie
Laatste bericht

Ideeënbus Geen onderwerpen

Geen onderwerpen

Leden

  • Totaal aantal gebruikers online: 0 Leden en 29 Gasten Online

Statistieken

  • Totaal berichten: 122
  • Totaal secties: 2
  • Vandaag open: 0
  • Totaal aantal antwoorden: 0
  • Totaal onderwerpen: 41
  • Totaal categorieën: 30
  • Gisteren open: 0
  • Gisteren totaal antwoorden: 0
  • Totaal gebruikers: 278
Tijd voor maken pagina: 0.176 seconden

Volg ons via

Volg ons via Facebook en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

  Facebook