Het clubblad-oude-stijl zal miv 2018 niet meer verschijnen maar in plaats daarvan verschijnt eenmaal per jaar in het voorjaar het nieuw vorm gegeven TVK Magazine. De actuele nieuwsfeiten die vroeger in het clubblad stonden zijn intussen sinds 2016 in de digitale Nieuwsbrief opgenomen. Vanaf 2018 zult u de verschenen digitale nieuwsbrieven daarom ook op deze website kunnen vinden.

TVK digitale nieuwsbrief  no 9   januari 2018

 TVK digitale nieuwsbrief no 8  october 2017

 TVK digitale nieuwsbrief no 7 september 2017

TVK digitale nieuwsbrief no 6 mei 2017

TVK digitale nieuwsbrief no 5 maart 2017

 

De leden van de Trintella Vriendekring hebben tot eind 2017 twee maal per jaar (oktober en april) het Mededelingenblad ontvangen. Naast nieuws vanuit het bestuur, verslag van evenementen en onderhoudstechnische adviezen waren dat ook bijdragen van onze leden. (bijv. reisverhalen). 

Bent u op zoek naar inhoud van oude  bladen? Hier kunt u deze downloaden en inzien:

 

TVK blad oktober 2017

TVK blad april 2017

TVK blad oktober 2016

TVK blad maart 2016

TVK blad oktober 2015

TVK blad april 2015

TVK blad october 2014

TVK blad maart 2014

TVK blad oktober 2013

TVK blad maart 2013

TVK blad oktober 2012

Natuurlijk kunt u ook lid worden, dan bent u er zeker van dat u niets mist.