logofederatieply

 

Nieuws over de Stichting Federatie PolyClassic Zeiljachten (FPZ)

In 2003 is de Federatie PolyClassic Zeiljachten gestart en in 2012 is de Stichting PolyClassic Zeiljachten opgericht met als doel

Quote statuten

(1) het bevorderen van het behoud en het gebruik van de klassieke polyester zeiljachten, waarvan het basisontwerp is tot stand gekomen voor of in het jaar negentienhonderd vijfenzeventig, als onderdeel van het klassiek varend erfgoed;

(2) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

Unquote

Terugkijkend op de periode 2003 – heden is de conclusie van het bestuur dat de Stichting Federatie PolyClassic Zeiljachten het bewustwordingsproces over de Polyclassic Zeiljachten op gang heeft gebracht en versterkt heeft. Dat komt tot uiting in de verhoogde belangstelling voor de polyclassic schepen en de mogelijkheid polyclassics in te laten schrijven als klassieker in het register varend erfgoed van de Vereniging voor Klassieke Scherpe Jachten (VKSJ). Sinds een aantal jaren wordt het moeilijker de aangesloten verenigingen actief bij de Stichting FPZ te betrekken, daarbij is een aantal verenigingen uitgeschreven uit de Stichting FPZ. Meestal met een begrijpelijke motivatie. Daarnaast worden de belangen van niet georganiseerde Polyclassic eigenaren nu vertegenwoordigd door de VKSJ in plaats van de Stichting FPZ. Ook de workshops, een belangrijke activiteit van de Stichting FPZ, zijn steeds moeilijker te organiseren. Daaruit heeft het bestuur(*) van de Stichting FPZ de conclusie getrokken dat er geen bestaansrecht voor de Stichting FPZ meer is en heeft daarom besloten de Stichting Federatie PolyClassic Zeiljachten uit te schrijven uit de KvK en de activiteiten te stoppen. Het positieve financiële saldo van ca €2.000 zal worden geschonken aan de KNRM. Wat blijft is een coördinerende rol met betrekking tot winteractiviteiten waarbij het de bedoeling is om leden van collega Polyclassic zeilverenigingen de mogelijkheid te bieden workshops, die door een van de verenigingen wordt gehouden, bij te wonen. Nog bezien wordt hoe de inbreng van de FPZ in de 24 uurs wordt gewaarborgd.

(*) Het dagelijks bestuur van de FPZ bestaat uit: Ben Verhaaf - voorzitter, Helms van der Vegte (Trintella Vriendenkring) - secretaris, Izaak Versluis (Contessa zeilers) - penningmeester.

 

 

Login

Volg ons via

Volg ons via Facebook en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

  Facebook