De TVK organiseert jaarlijks een aantal activiteiten. In elk geval vindt ieder jaar de voorjaarreunie plaats tijdens het Hemelvaartweekend en de Najaarsreunie rond november. Zo daar er belangstelling voor is, wordt ook een onderhoudsdag gehouden. Voor menig lid is de Voorjaarsreunie het hoogtepunt. Het is uniek om zoveel Trintella's op het water bij elkaar te zien. Tijdens 2 dagen worden onderlinge zeilwedstrijden gehouden, waarbij gelukkig veel respect is voor elkaars schip. De zeilwedstrijden worden gehouden in 3 klassen: de 1en en 2en ("De Kleintjes); de 3e, 4en en 5en; en de rest ("De Groten"). Het is voor velen een unieke gelegenheid zijn zeilprestaties te kunnen meten met gelijksoortige schepen en ervaringen met andere eigenaren uit te wisselen. Het weekend wordt gelardeerd met gemeenschappelijke diners. De Voorjaarsreunie wordt het ene jaar op het IJsselmeer en het andere jaar in de Zeeuwse delta gehouden en vindt altijd plaats in het Hemelvaartweekend. De Najaarsreunie is tevens de algemene ledenvergadering en wordt ergens in een stad in Nederland of België gehouden. Het programma is cultureel van aard, meestal een stadswandeling, boottocht en/of museumbezoek en bevat een gezamenlijke lunch en diner. Deze bijeenkomst vindt (bijna) altijd plaats op de 3e zaterdag van november. Onderstaand treft u het laatste nieuws omtrent de activiteiten.

Schepen, onderdelen, accesoires, etc te koop aangeboden of gevraagd door onze leden. Niet leden kunnen hun schepen, accesoires etc. aanbieden via het forum.

Kennis en expertise binnen de TVK, algemeen of type specifiek.

Elk schip verdient haar onderhoud. Ofschoon Trintels en Trintella's zeer degelijk zijn gebouwd en vele hun schippers zullen overleven, hebben zij ook onderhoud nodig. Voor de eigenaren soms een probleem, te meer daar de werf in Nederland niet meer bestaat. Investeren in degelijke en vaak originele onderdelen zal in de praktijk niet gemakkelijk doch wel waardevol blijken. Binnen de TVK is gelukkig veel kennis en ervaring voorhanden, welke wij u niet willen onthouden.

Alle documentatie zoals brochures, tijdschriftartikelen, etc.